"Věřím více bylinkám a jehličkám než chemii!"

 

Vážení klienti,

 

vystudoval jsem Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Svoji lékařskou funkci jsem začal vykonávat ve státní nemocnici. Během svojí lékařské praxe jsem složil první a druhou atestaci z dětského lékařství. O alternativní medicíně jsem začal uvažovat v době, když jsem se čím dál častěji setkával s nemocemi, jimž klasická medicína nemohla pomoci. Měl jsem na výběr vždy jen pár léků. Když nezabraly, musel jsem jen krčit rameny a říct pacientovi: „Bohužel, nic jiného nemám.“ Když jsem se pak obrátil k homeopatii, měl jsem najednou mnoho možností ve výběru vhodných homeopatických léků. Zde jsem už bezmocně rameny krčit nemusel.

 

Bohužel tehdejším totalitním režimem bylo použití alternativní medicíny k léčbě pacientů potlačováno. Zlom v roce 1989 mi však umožnil využití tohoto způsobu léčby. Své dosavadní zkušenosti jsem obohatil kurzem akupunktury, homeopatie a laserterapie. Přestože tyto léčebné postupy přinášely velmi dobré výsledky, nebylo je možné bez problémů používat ve státním zdravotnictví. Státní zdravotnictví nebylo opět nakloněno tomuto způsobu léčby. Rozhodl jsem se proto opustit místo dětského primáře ve státní nemocnici a otevřít soukromou odbornou ambulanci. Zde jsem si mohl volit léčebné postupy podle svého vědomí a svědomí.

 

Počátky mého působení nebyly lehké, jelikož tento druh léčby nebyl zdaleka tak rozšířen a mnoho lidí k němu nemělo důvěru. Díky své houževnatosti a pracovitosti jsem získával stále větší počet pacientů spokojených s touto terapií, a to jak z České republiky, tak ze zahraniční.

 

Alternativní medicína je širokou oblastí zahrnující všechny zdravotní systémy, jejich praxi, průvodní teorie a víru, která je jiná než ty, které jsou politicky prezentovány dominujícím systémem zdravotní péče. Alternativní medicína je založena především na důvěře v léčivou sílu přírody.

Důvěra v léčivou sílu přírody | Herbavis.cz

 

Mnozí lidé jsou, co se týče alternativní medicíny stále skeptičtí a nevěří jejím účinkům.  Často ovšem nevědí, že věda v mnoha případech dokázala, že alternativní přístup je méně nebezpečný a dokonce efektivnější než konvenční léčba. Mnoho léčebných typů alternativní medicíny pochází ze starobylých léčivých poznání a porozumění. Počátky alternativní medicíny lze vysledovat tisíce let dozadu, protože má skutečnou platnost, i přes velké množství výsměchu.

 

Konvenční medicína používá chemické substance, které nepocházejí z přírody a jejichž vedlejší účinky jsou často nepředstavitelné. Na rozdíl od moderní medicíny mají metody alternativní medicíny výhody v tom, že nemají žádné negativní vlivy na jednotlivé orgány a působí celostně blahodárně na celý organismus. Často se setkávám s názory o nesprávném předepisování léků bez ohledu na jejich širokospektré působení i u jiných diagnóz tím, že došlo k rozdělení člověka na jednotlivé orgány. Je to částečně i vlivem nedostatku času lékařů zabývat se dalšími zdravotními problémy pacienta. Výsledkem je, že Vám jsou doporučeny léky na jednotlivé orgány – a ve většině případů dojde k duplicitě a tím k zvýšenému znečištění organismu.

 

Hodně klasických lékařů namítá, že např. homeopatické léky nemůžou fungovat, protože neobsahují žádnou účinnou látku. Neobsahují. Ale klasičtí lékaři zapomínají na jednu věc. Neléčí jen účinná látka, ale léčí i náš organismus, který se skládá z organické hmoty. Ale tu organickou hmotu musí také něco jakoby řídit. A řídí ji energie. A máme léky, které jsou založené právě na principu energetickém. To znamená, že upravují pochody v energetickém organismu. A toto vědci již dokázali.

 

Příčinou, že energie přestanou proudit správně, správným směrem, jsou energetické blokády. Vznikat mohou různě. Své zapříčiní psychika, stresy, které hodně zablokovávají energetické dráhy. Je známo, že vlivem stresu se objevují nemoci, které před tím nebyly, například i rakoviny. Jenže stresy jsou čím dál tím častější. Doba se ohromně urychlila, máme nejmodernější mobilní telefony a počítače, to všechno nepůsobí na člověka dobře. My jsme vystavení působení elektronického smogu, kterého je čím dál tím více. Čím dál tím více znečišťuje i náš organismus. Ke znečištění organismu dochází také tím, že dýcháme znečištěný vzduch, pijeme znečištěnou vodu, jíme znečištěné potraviny. Je nutné stále pročišťovat organismus. A vybírat si jen takové potraviny, ve kterých je nejméně patologických éček.

 

Fytoterapie - přírodní medicína | Herbavis