Vzdělání a praxe:

 

léta 1971 – 1977:     Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta - obor všeobecné lékařství, ukončeno státní zkouškou v roce                                       1977.

 

léta 1978 – 1981:    Nemocnice Karviná - pokračující vzdělání v oboru dětská pediatrie.

 

rok 1981:                 Postgraduální lékařský a farmaceutický institut, Praha - 1. atestace – obor pediatrie.

 

rok 1984:                  4. dětská klinika, Praha - kurz dětské gastroenterologie s paní MUDr. Miluší Sedláčkovou, CSc.

 

rok 1985:                  2. dětská klinika, Praha Motol - kurz dětské gastroenterologie s MUDr. Jiřím Kodlem, CSc.

 

rok 1989:                  Univerzita Karlova, Praha - pokračující vzdělání ve speciálním oboru dětské gastroenterologie.

 

rok 1989:                  Postgraduální lékařský a farmaceutický institut, Praha - 2. atestace – pediatrie.

 

rok 1990:                  Oddělení všeobecného lékařství ILF Praha - kurz akupunktury pro lékaře v klinických oborech, Ostrava.

 

rok 1990:                  Základní kurz akupunktury, Postgraduální lékařský a farmaceutický institut Praha.

 

rok 1991:              Intenzivní kurz elektro akupunktury prováděnou P. van den Broek , Konservis (člen Asociace vzdělávacího institutu                                    pro dospělé, ČR).

 

rok 1992:                  Mezinárodní diplom homeopatické terapie, Institut Boiron.

 

rok 1993:                  Schválení prvního stupně akupunktury, ukončeného atestací, Česká lékařská společnost akupunktury.

 

rok 1993:                   Atestace ušního lékařství, nemocnice Na homolce, Praha.

 

rok 1994:                  Kurz základní Fyzioterapie (parafínové obklady, kryoterapie, koupele, teplé obklady,  galvanizace, iontoforéza,                                          diadynamické proudy, ultrazvuky, interferenční proudy, TENS) Fyzioterapeutická společnost  české lékařské                                               společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Praha.

 

rok 1994:                  Kurz magnetoterapie a neinvazní laseroterapie, Radiobiologická společnost České lékařské společnosti Jana                                            Evangelisty Purkyně, Společnost MANUS OPraha a vzdělávací agentura studi Ok.

 

rok 1996:                  Seminář iridologie II, Felke Institut, Institut Iridologie a Globalterapie, Heimsheim, Německo.

 

rok 1996:                  Kurz základní Iridologie A, Felke Insitut, Institut Iridologie a Globalterapie, Heimsheim, Německo.

 

léta 1996 – 2002:      Účast na kurzech nových medot v biologické medicíny každým orkem, VitOrgan, Ostfieldern, Německo.

 

 

Praxe

1981 – 1984       Pediatrie na místní klinice v Karviné.

 

1984 – 1991       Předseda poradního sboru pro dětskou gastroenterologii v nemocnici Karviná.

 

1991 – 1995       Asistovaný primář dětského oddělení v nemocnici Český Těšín.

 

Od roku 1995:    Specializovaná soukromá odborná ambulance Český Těšín.