Vzdělání

1971 – 1977       Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta - obor všeobecné lékařství, ukončeno státní zkouškou v roce                                1977

 

1978 – 1981       Nemocnice Karviná - pokračující vzdělání v oboru dětská pediatrie

 

1981                   Postgraduální lékařský a farmaceutický institut, Praha - 1. atestace – obor pediatrie

 

1984                   4. dětská klinika, Praha - kurz dětské gastroenterologie s paní MUDr. Miluší Sedláčkovou, CSc.

 

1985                   2. dětská klinika, Praha Motol - kurz dětské gastroenterologie s MUDr. Jiřím Kodlem, CSc.

 

1989                   Univerzita Karlova, Praha - pokračující vzdělání ve speciálním oboru dětské gastroenterologie

 

1989                   Postgraduální lékařský a farmaceutický institut, Praha - 2. atestace – pediatrie

 

1990                   Oddělení všeobecného lékařství ILF Praha - kurz akupunktury pro lékaře v klinických oborech, Ostrava

 

1990                   Základní kurz akupunktury, Postgraduální lékařský a farmaceutický institut Praha

 

1991                   Intenzivní kurz elektro akupunktury prováděnou P. van den Broek , Konservis (člen Asociace vzdělávacího institutu                            pro dospělé, ČR)

 

1992                   Mezinárodní diplom homeopatické terapie, Institut Boiron

 

1993                   Schválení prvního stupně akupunktury, ukončeného atestací, Česká lékařská společnost akupunktury

 

1993                   Atestace ušního lékařství, nemocnice Na homolce, Praha

 

1994                   Kurz základní Fyzioterapie (parafínové obklady, kryoterapie, koupele, teplé obklady,  galvanizace, iontoforéza,                                  diadynamické proudy, ultrazvuky, interferenční proudy, TENS) Fyzioterapeutická společnost  české lékařské                                      společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Praha

 

1994                   Kurz magnetoterapie a neinvazní laseroterapie, Radiobiologická společnost České lékařské společnosti Jana                                    Evangelisty Purkyně, Společnost MANUS OPraha a vzdělávací agentura studi Ok

 

1996                   Seminář iridologie II, Felke Institut, Institut Iridologie a Globalterapie, Heimsheim, Německo

 

1996                   Kurz základní Iridologie A, Felke Insitut, Institut Iridologie a Globalterapie, Heimsheim, Německo

 

1996 – 2002       Účast na kurzech nových medot v biologické medicíny každým orkem, VitOrgan, Ostfieldern, Německo

 

 

Praxe

1981 – 1984       Pediatrie na místní klinice v Karviné

 

1984 – 1991       Předseda poradního sboru pro dětskou gastroenterologii v nemocnici Karviná

 

1991 – 1995       Asistovaný primář dětského oddělení v nemocnici Český Těšín

 

Od 1995             Specializovaná soukromá ambulance Český Těšín