Co je to Bachova květová terapie?

Bachova květová terapie je varianta homeopatie, která používá „esence“, výluhy květů některých rostlin. Představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu celému bytí. Bachovy květové esence obsahují 38 květových esencí, což jsou esence připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů. 39. esencí je Krizová esence (Rescue Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí.

 

Metodu zavedl v roce 1928 Edward Bach v Anglii. Podle něj je většina lidských nemocí způsobena negativním stavem mysli. Proto určil 38 květových esencí, které měly utišit takové stavy a tím vyléčit pacienta. Metoda se rozšířila do dalších zemí Evropy včetně České republiky (v Německu je např. 700 bachovských léčitelů).

 

Princip léčby

Dle Bacha jsou nemoci způsobené disharmonií mezi lidskou psychikou a kosmickou energií. Bach rozlišoval 38 různých patologických, „negativních“ duševních stavů, resp. „slabostí charakterů“ a 38 různých květin pro jejich léčení. Vhodné květiny vybral pomocí své ruky, kterou vkládal nad květinu a určoval tak její léčivou schopnost.

 

Seznam esencí - číselné řazení je celosvětově platné (stejně jako anglické názvy):

1 Řepík lékařský (Agrimony) - maska veselí, která schovává obavy a starosti

2 Topol - osika (Aspen) - strach z neznámých věcí, předtuchy

3 Buk lesní (Beech) - netolerance, kritizuje ostatní

4 Zeměžluč (Centaury) - podřízenost, neschopnost říci ne

5 Rožec (Cerato) - pochybnost ve vlastní úsudek, hledá potvrzení u druhých

6 Slíva třešňová (Cherry Plum) - strach, že se mysl zblázní, nekontrolovatelné myšlenky

7 Poupě kaštanu (Chestnut Bud) - neschopnost poučit se z chyb minulosti

8 Čekanka obecná (Chicory) - sobecká panovačnost, péče o milované, která je soustředěná na sebe a své potřeby, manipulace láskou

9 Bílá lesní réva (Clematis) - snílek, žije ve svém světě, myšlenkami je mimo přítomnost

10 Plané jablko (Crab Apple) - nenávist vlastní osoby, posedlost detaily, čistící esence

11 Jilm (Elm) - zahlcenost odpovědností

12 Hořec podzimní (Gentian) - skleslost, ztráta odvahy a deprese, když se věci nedaří

13 Hlodaš (Gorse) - ztráta naděje, odevzdanost, pesimismus

14 Skotský vřes (Heather) - posedlost vlastními problémy a prožitky

15 Cesmína ostrolistá (Holly) - nenávist, žárlivost, závist, podezřívání

16 Zimolez kozí list (Honeysuckle) - žije v minulosti, nostalgie

17 Habr (Hornbeam) - mentální únava, pocity pondělního rána, oddalování věcí

18 Netýkavka žlázonosná (Impatiens) - podrážděnost, nervozita

19 Modřín (Larch) - nedostatečné sebevědomí, očekává neúspěch

20 Kejklířka skvrnitá (Mimulus) - strach ze známých věcí, stydlivost, plachost

21 Divoká hořčice (Mustard) - deprese, která nemá původ a padne jako černý mrak

22 Dub (Oak) - vyčerpaný, ale nepřestává bojovat

23 Oliva (Olive) - naprostá vyčerpanost

24 Skotská sosna (Pine) - pocity viny - obviňuje se i za chyby druhých

25 Červený kaštan (Red Chestnut) - přílišná starostlivost a obavy o druhé

26 Devaterník penízkovitý (Rock Rose) - panická hrůza, děs

27 Voda z léčivých pramenů (Rock Water) - perfekcionalismus, sebe zapírání, ztuhlost mysli

28 Chmerek roční (Scleranthus) - nejistota, nerozhodnost, výkyvy nálad

29 Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) - šok, následky šoku

30 Jedlý kaštan (Sweet Chestnut) - naprostá skleslost a beznaděj

31 Sporýš lékařský (Vervain) - přílišné nadšení, fanatické přesvědčení

32 Vinná réva (Vine) - dominance, tyranie, obvykle dobrý vůdce

33 Vlašský ořech (Walnut) - přizpůsobení se změnám, prolamuje spojení s minulostí, přecitlivělost

34 Žebratka bahenní (Water Violet) - pýcha, vzdálenost, je ráda sama

35 Bílý kaštan (White Chestnut) - stálé, nechtěné myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit, mentální dohady

36 Sveřep větevnatý (Wild Oat) - nejistota ohledně vlastní životní cesty

37 Planá růže (Wild Rose) - apatie, rezignace

38 Žlutá vrba (Willow) - vzdor, zahořklost, „já chudinka"

 

Výroba

Bachovy květové esence se připravují dvěma základními metodami - sluneční a vařící. Obě dvě jsou velice snadné na přípravu a při obou metodách se využívá všech čtyř základních elementů - vody, vzduchu, ohně a země. Element země představují samotné květy rostlin, z nichž se esence připravují.

 

Květy se sbírají v plném rozkvětu a sbírají se pouze pravidelné, nijak nepoškozené květy, aby byl jejich potenciál co největší. Květy se odstřihávají, aby se jich nedotkla lidská ruka, a nechávají se spadnout na hladinu vody v misce (v případě sluneční metody) nebo v hrnci, pokud se budou vařit.

 

V případě sluneční metody se miska s vodou, jejíž hladina je zcela pokryta květy příslušné rostliny, nechá po dobu 3 – 4 hodin stát na přímém slunci. Musí být ovšem nebe jako vymetené, bez jediného mráčku. Pokud během přípravy esence přejde přes oblohu mrak, je celá várka zkažená a musí se začít znovu.

 

V případě vařící metody se hrnec s vodou, jejíž hladina je zcela pokrytá květy dané rostliny, postaví na plotnu a vaří se asi 30 minut.

 

Potom se v obou případech do odměrného válce přecedí voda, která se zatím impregnovala životní energií dané rostliny a smíchá se se stejným dílem brandy. Takto vzniklá tekutina se nazývá Matečná tinktura. Z Matečné tinktury se potom připravují zásobní koncentráty.

 

Historie Bachových květových esencí

Dr. Bach - narodil se 24. září 1886 v Moseley, ve vesnici nedaleko Birminghamu v Anglii. Již jako dítě velmi miloval přírodu a byl nesmírně citlivý vůči bolesti a utrpení lidí i zvířat. Ještě na škole se rozhodl, že se stane léčitelem. Byl přesvědčený, že bude objevena jednoduchá metoda léčení, která bude zcela bezpečná a kterou budou moci snadno používat všichni lidé, nejenom lékaři. Rozhodl se, že nejdříve se musí naučit všechny dosud známé metody léčení, a proto začal studovat medicínu. Studiu však předcházela praxe v otcově továrně na mosaz, kde si chtěl na studia vydělat peníze. Během této práce studoval chování a povahy svých spolupracovníků, což se mu později velice hodilo.

 

Medicínu studoval nejprve na Univerzitě v Birminghamu a pak odešel do Univerzitní nemocnice do Londýna, kde roku 1912 absolvoval. Zastával různé posty v londýnských nemocnicích - Univerzitní a National Temperance Hospital. Pracoval jako bakteriolog v Univerzitní nemocnici a stále více se zbavoval iluzí z výsledků ortodoxní medicíny. Během své praxe bakteriologa objevil sedm skupin střevních bakterií, které připravil jako vakcíny. Pomocí těchto vakcín léčil a uzdravoval „nevyléčitelné" pacienty.

 

Počátkem roku 1919 získal post bakteriologa v Londýnské homeopatické nemocnici a začal číst a studovat knihy Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie. Byl fascinován a nadšen tím, že i on objevil úzký vztah mezi chronickou nemocí a střevní flórou. Své vakcíny připravil homeopaticky a jsou známé jako Sedm Bachových nozod. Někteří lékaři je používají dodnes.

 

Do roku 1932 Dr. Bach objevil 12 esencí a napsal svou knihu „Dvanáct léčitelů". Později k nim přidal „4 pomocníky". V této době také objevil sluneční metodu výroby esencí. V roce 1934 měl již 19 Esencí a myslel si, že jeho práce je hotova. Nicméně si uvědomil, že existují stavy mysli a nálady, na které neměl žádnou Esenci. Začal tedy hledal zbývajících 19 Esencí. První z nich byla Slíva třešňová (Cherry Plum), kterou nalezl na jaře 1935. Jelikož sluníčko v tuto dobu není dost silné, nahradil sluneční metodu potenciace metodou vařící. Touto metodou je připraveno 18 ze zbývajících 19 Esencí.

 

V létě 1936 napsal konečnou verzi své knihy „Dvanáct léčitelů a ostatní esence". Všechny předešlé verze knihy spálil na zahradě Mount Vernonu. Chtěl, aby popisy Esencí a jeho práce byla naprosto srozumitelná, aby nedocházelo ke zmatením a nejasnostem.